Cập nhật
Lịch sử cập nhật ShopManager các phiên bản

ShopManager v2.99 (18-12-2021)

Sửa lỗi

 • Fix theo dõi đơn hoàn

ShopManager v2.98 (10-09-2021)

Sửa lỗi

 • Trả lời và nhăn tin cho khách đã đánh giá (1* 2* 3* 4* 5*)
 • Giao diện tin nhắn Shopee
 • Fix lỗi đăng nhập Shopee SSL Certificate Error => Màn hình trắng
 • Lỗi cập nhật tin nhắn mới

ShopManager v2.96 (25-09-2021)

Sửa lỗi

 • Đăng nhập tự động Tiki (Tiki đổi giao diện)
 • Tìm kiếm sản phẩm Lazada
 • Giao diện Chat Shopee bị thu nhỏ

Bổ sung

 • Cải thiện Chat tập trung (Gửi mẫu tin nhắn, Voucher, Sản phẩm, Xem đơn hàng)
 • Gửi tin nhắn nhanh

ShopManager v2.95 (10-09-2021)

Sửa lỗi

 • Đồng bổ theo SKU => tồn kho => sản phẩm không có phân loại
 • Sao chép & Đồng bộ => Video sản phẩm
 • Sao chép => Lỗi không có thông tin thuộc tính
 • Xuất Excel đơn hàng => Tính doanh thu & Địa chỉ
 • Tìm sản phẩm Lazada

Thay đổi

 • Đổi cấu trúc xuất Excel đơn hàng
 • Excel giao diện đơn hàng
 • Giao diện quản lý Shop
 • ĐVVC Đợi vận chuyển sau phong toả

Bổ sung

 • Xuất Excel đóng gói => Đơn hàng & Sản phẩm (mới)
 • Phân tích sản phẩm (từ khoá, ngành hàng, thương hiệu)
 • Bộ lọc ĐVVC trên đơn hàng

ShopManager v2.94 (18-08-2021)

Sửa lỗi

 • Đồng bộ sản phẩm theo SKU => Giá và tồn kho => không cập nhật
 • Sao chép bị đứng => khi ẩn xuống
 • Không nạp tiền quảng cáo trên Shopee
 • Sao chép thiếu thuộc tính
 • Kết nối Proxy trên MacOs

Bổ sung

 • Chuẩn bị đơn hàng mang ra ĐVVC
 • Thêm thẻ Tag đơn hàng
 • Đối soát đơn hoàn Shopee
 • In đơn ngoài Lazada => lưu ra trình duyệt
Last modified 10d ago