Cập nhật

Lịch sử cập nhật ShopManager các phiên bản

ShopManager v2.96 (25-09-2021)

Sửa lỗi

 • Đăng nhập tự động Tiki (Tiki đổi giao diện)

 • Tìm kiếm sản phẩm Lazada

 • Giao diện Chat Shopee bị thu nhỏ

Bổ sung

 • Cải thiện Chat tập trung (Gửi mẫu tin nhắn, Voucher, Sản phẩm, Xem đơn hàng)

 • Gửi tin nhắn nhanh

ShopManager v2.95 (10-09-2021)

Sửa lỗi

 • Đồng bổ theo SKU => tồn kho => sản phẩm không có phân loại

 • Sao chép & Đồng bộ => Video sản phẩm

 • Sao chép => Lỗi không có thông tin thuộc tính

 • Xuất Excel đơn hàng => Tính doanh thu & Địa chỉ

 • Tìm sản phẩm Lazada

Thay đổi

 • Đổi cấu trúc xuất Excel đơn hàng

 • Excel giao diện đơn hàng

 • Giao diện quản lý Shop

 • ĐVVC Đợi vận chuyển sau phong toả

Bổ sung

 • Xuất Excel đóng gói => Đơn hàng & Sản phẩm (mới)

 • Phân tích sản phẩm (từ khoá, ngành hàng, thương hiệu)

 • Bộ lọc ĐVVC trên đơn hàng

ShopManager v2.94 (18-08-2021)

Sửa lỗi

 • Đồng bộ sản phẩm theo SKU => Giá và tồn kho => không cập nhật

 • Sao chép bị đứng => khi ẩn xuống

 • Không nạp tiền quảng cáo trên Shopee

 • Sao chép thiếu thuộc tính

 • Kết nối Proxy trên MacOs

Bổ sung

 • Chuẩn bị đơn hàng mang ra ĐVVC

 • Thêm thẻ Tag đơn hàng

 • Đối soát đơn hoàn Shopee

 • In đơn ngoài Lazada => lưu ra trình duyệt