Đẩy sản phẩm

Shopee cho mỗi Shop được đẩy 5 sản phẩm (mỗi 4 tiếng), chúng ta nên tận dụng tính năng này để đẩy tăng tỉ lệ hiển thị ngẫu nhiên. Tính năng tự động này chỉ cần cài một lần và không cần treo máy

Bạn cần tắt OTP trước khi thêm Shop nhé

Bạn thêm tài khoản và mật khẩu của tài khoản bán hàng vào hệ thống

Thêm Shop vào hệ thống

Chọn Shop muốn đẩy sản phẩm

Chọn

Shopee cho phép chúng ta đẩy 5 sản phẩm mỗi 4 tiếng, bạn có thể chọn hơn 5 sản phẩm hệ thống sẽ tự đông thay phiển đẩy 5 sản phẩm mỗi 4 tiếng, vi dụ mình có 20 sản phẩm muốn đẩy thì kêt quả sẽ như thế này

  • 4 tiếng đâu tiên sẽ đẩy sản phẩm từ 1->5

  • 4 tiếng sau sẽ đẩy sản phẩm từ 5->10

  • 4 tiếng tiếp sẽ đẩy từ 10->15

  • 4 tiếng nữa sẽ đẩy từ 15->20

  • 4 tiếng nữa sẽ quay lại sản phẩm từ 1->5

Vậy là xong bạn đã cài đặt đẩy sản phẩm thành công, và hệ thống sẽ tự động đẩy kể cả khi bạn tăt máy đi ngủ