Chuyển toàn bộ

Bạn muốn chuyển dữ liệu từ máy A sang máy B. Để tránh việc đăng nhập lại từ đầu

1) Mở thư mục lưu dữ liệu máy A

2) Lấy dữ liệu dữ liệu của máy A

Trước khi copy dữ liệu, hãy tắt hẵn phần mềm và chờ 60 giây.

Sau đó hãy copy file main.sqlite, order-main.sqlite, shop-main.sqlite từ máy A sang máy B (bằng USB hoặc Google Drive).

3) Sao chép sang máy B

Sao chép file dữ liệu vừa rồi sang máy B

Lấy dữ liệu ở bước 2 Copy vào thư mục tương tự bên máy B

Last updated