Comment on page

Thêm Shop

1) Cài đặt Extension

Bạn cần cài đặt AutoShopee Kit trước, theo hướng dẫn bên dưới

2) Đồng bộ lên hệ thống

Đăng nhập vào tài khoản Shopee muốn đẩy lên AutoShopee > Chọn Đồng bộ