Thêm Shop

1) Cài đặt Extension

Bạn cần cài đặt AutoShopee Kit trước, theo hướng dẫn bên dưới

💻Cài đặt

2) Đồng bộ lên hệ thống

Đăng nhập vào tài khoản Shopee muốn đẩy lên AutoShopee > Chọn Đồng bộ

Last updated