Gửi tin nhắn Remarketing

Chức năng giúp bạn gửi tin nhắn lại tới các khách hàng đã từng mua hàng của bạn

Tính năng này chỉ áp dụng với gói Unlimited (500k/Tháng)