Gửi tin nhắn Remarketing

Chức năng giúp bạn gửi tin nhắn lại tới các khách hàng đã từng mua hàng của bạn một cách chủ động

Tính năng này chỉ áp dụng với gói Unlimited (500k/Tháng)

Một số kịch bản có thể áp dụng

  1. Khi đơn hàng giao thành công => Đánh giá khách hàng và gửi lời cảm ơn

  2. Event Sale của Shopee => Gửi mã giảm giá khuyến mãi đến khách hàng

1) Tạo chiến dịch

Chọn nội dung gửi

Ở đây bạn có thể tạo nhiều nội dung trong mỗi lần gửi bao gồm (Sticker, Hình ảnh, Voucher, Sản phẩm). Bạn nên gửi kèm Voucher giảm X% để kích thích sự mua sắm của khách hàng => Tăng tỉ lệ chuyển đổi

Sau đó bấm tạo chiến dịch

2) Chạy chiến dịch

Phần mềm sẽ thực hiện các việ còn lại

Last updated