Tạo khung riêng

Tạo khung theo Logo Shop của bạn
Các bạn có thể sử dụng 3 công cụ sau để tạo một khung cho mình
Polotno Studio - Online Free Design Editor
Phần mềm thiết kể ảnh giống Canvas miễn phí

1) Tải khung gốc lên

Chọn nền trong suốt
Bạn chọn một khung mẫu mong muốn lên
Tải khung mẫu
Trường hợp ảnh của bạn có nền trắng bạn có thể sử dụng công cụ này để xoá => thành nền trong suốt
Xoá nền trắng
Bạn có thể Up logo Shop lên và kéo vào vị trí phù hơp
Chèn Logo

3) Chèn Solgan

Bạn chèn nội dung và màu sắc phù hợp

4) Xuất file

Tải về
Nếu bạn không thích sử dụng khung viền, và chỉ hiển thị Logo của Shop thì bạn có thể theo hướng dẫn sau
Chọn nền trong suốt
Kéo thả Logo vào và điều chính vị trí mong muốn
Phần nền trong suốt sẽ là nơi để sản phẩm của bạn hiển thị, và Logo sẽ đè lên vị trí của sản phẩm.