Tạo khung riêng

Tạo khung theo Logo Shop của bạn

Các bạn có thể sử dụng 3 công cụ sau để tạo một khung cho mình

1) Tải khung gốc lên

Chọn nền trong suốt

Bạn chọn một khung mẫu mong muốn lên

Trường hợp ảnh của bạn có nền trắng bạn có thể sử dụng công cụ này để xoá => thành nền trong suốt

Bạn có thể Up logo Shop lên và kéo vào vị trí phù hơp

3) Chèn Solgan

Bạn chèn nội dung và màu sắc phù hợp

4) Xuất file

Nếu bạn không thích sử dụng khung viền, và chỉ hiển thị Logo của Shop thì bạn có thể theo hướng dẫn sau

Kéo thả Logo vào và điều chính vị trí mong muốn

Phần nền trong suốt sẽ là nơi để sản phẩm của bạn hiển thị, và Logo sẽ đè lên vị trí của sản phẩm.

Last updated