Sao chép
Một số lỗi thường gặp khi sao chép sản phẩm trên Shopee
    Shop đã tắt chế độ tạm nghỉ chưa
    Shop đã bật đơn vị vận chuyển chưa
    Shop có bị giới hạn sản phẩm không (Shop mới 100 sản phẩm)
    Shop bị dính sao quả tạ
    Một số **sản phẩm cồng kềnh **đơn vị vận chuyển không hỗ trợ
Shop bị giới hạn sản phẩm
Tắt > Chế độ tạm nghỉ
Kiem tra ĐVVC => có hỗ trợ sản phẩm cồng kềnh hay không
Last modified 15d ago
Copy link