Sao chép

Một số lỗi thường gặp khi sao chép sản phẩm trên Shopee
  • Shop đã tắt chế độ tạm nghỉ chưa
  • Shop đã bật đơn vị vận chuyển chưa
  • Shop có bị giới hạn sản phẩm không (Shop mới 100 sản phẩm)
  • Shop bị dính sao quả tạ
  • Sản phẩm cồng kềnh (khối lượng lớn vài kg) đơn vị vận chuyển không hỗ trợ
Shop bị giới hạn sản phẩm
Tắt > Chế độ tạm nghỉ
Kiem tra ĐVVC => có hỗ trợ sản phẩm cồng kềnh hay không
Last modified 1yr ago