Sao chép

Một số lỗi thường gặp khi sao chép sản phẩm trên Shopee

  • Shop đã tắt chế độ tạm nghỉ chưa

  • Shop đã bật đơn vị vận chuyển chưa

  • Shop có bị giới hạn sản phẩm không (Shop mới 100 sản phẩm)

  • Shop bị dính sao quả tạ

  • Sản phẩm cồng kềnh (khối lượng lớn vài kg) đơn vị vận chuyển không hỗ trợ

Last updated