Tiktok & Lazada

Sao chép sản phẩm tự Shopee sang Tiktok & Lazada

Extension áp dụng thuận tiện khi bạn muốn sao chép từng (1-2) sản phẩm trực tiếp trên trình duyệt.

Nhưng nếu muốn sao chép hàng loạt nguyên một Shop thì có thể áp dụng theo cách bên dưới

pageShopee => TikTokpageShopee => Lazada

Bạn cần mua điểm sao chép sản phẩm trước sử dụng, chi phí chỉ bằng vài viên kẹo nhỏ cho mỗi sản phẩm

Mua điểm ở đây https://autoshopee.com/upgrade

1) Sao chép Shopee => Tiktok

a) Thêm Shop

b) Sao chép

Tìm một sản phẩm trên Shopee bạn muốn sao chép

2) Sao chép Shopee => Lazada

a) Thêm Shop

b) Sao chép

Tìm một sản phẩm trên Shopee bạn muốn sao chép

Vậy là xong chỉ trong vài Click là bạn đã đồng bộ sản phẩm từ Shopee sang Lazada & Tiktok một các dễ dàng. Mà chi phí chỉ bằng vài viên kẹo nhỏ cho mỗi sản phẩm

Nếu bạn muốn sao chép hàng loạt nguyên một Shop thì theo hướng dẫn sau nhé

pageShopee => TikTokpageShopee => Lazada

Last updated