Comment on page

Tiktok & Lazada

Sao chép sản phẩm tự Shopee sang Tiktok & Lazada
Extension áp dụng thuận tiện khi bạn muốn sao chép từng (1-2) sản phẩm trực tiếp trên trình duyệt.
Nhưng nếu muốn sao chép hàng loạt nguyên một Shop thì có thể áp dụng theo cách bên dưới
Bạn cần mua điểm sao chép sản phẩm trước sử dụng, chi phí chỉ bằng vài viên kẹo nhỏ cho mỗi sản phẩm
Mua điểm ở đây https://autoshopee.com/upgrade

1) Sao chép Shopee => Tiktok

a) Thêm Shop

Chọn thêm Shop
Chọn Việt Nam
Chọn Authorize

b) Sao chép

Tìm một sản phẩm trên Shopee bạn muốn sao chép
Chọn Icon góc phải
Chọn Shop > Chọn Kho > Sao chép Ngay
Kết quả

2) Sao chép Shopee => Lazada

a) Thêm Shop

Thêm Shop
Nhâp thông tin tài khoản

b) Sao chép

Tìm một sản phẩm trên Shopee bạn muốn sao chép
Chọn Icon góc phải
Chọn Sao chép
Kết quả
Vậy là xong chỉ trong vài Click là bạn đã đồng bộ sản phẩm từ Shopee sang Lazada & Tiktok một các dễ dàng. Mà chi phí chỉ bằng vài viên kẹo nhỏ cho mỗi sản phẩm
Nếu bạn muốn sao chép hàng loạt nguyên một Shop thì theo hướng dẫn sau nhé