In đơn

Chuyển In đơn PDF qua trình duyệt Chrome hoặc CocCoc

1) Chuyển In đơn sang Chrome

Sau khi chuyển qua Chrome việc thao tác và giao diện cũng dễ dàng hơn

Bạn tải một file PDF bất kì http://www.africau.edu/images/default/sample.pdf

Vậy là xong > Bạn quay lại phần mềm > Phần In sẽ tự động chuyển qua Chrome hoặc CocCoc

2) In gộp nhiều đơn trên một tờ

Last updated