In đơn

Chuyển In đơn PDF qua trình duyệt Chrome hoặc CocCoc

1) [Windows 10] Chuyển In đơn sang Chrome

Sau khi chuyển qua Chrome việc thao tác và giao diện cũng dễ dàng hơn

Bạn tải một file PDF bất kì http://www.africau.edu/images/default/sample.pdf

Vậy là xong > Bạn quay lại phần mềm > Phần In sẽ tự động chuyển qua Chrome hoặc CocCoc

2) [Mac] Chuyển In đơn sang Chrome

Sau khi chuyển qua Chrome việc thao tác và giao diện cũng dễ dàng hơn

Bạn tải một file PDF bất kì http://www.africau.edu/images/default/sample.pdf

*) In gộp nhiều đơn trên một tờ

Last updated