In đơn

Chuyển In đơn PDF qua trình duyệt Chrome hoặc CocCoc
Bạn tải một file PDF bất kì http://www.africau.edu/images/default/sample.pdf
Tải file PDF đó xuống
Chuột phải > Open With > Choose Another App
Chọn Chrome hoặc CocCoc > Tích vào Always Use This App > OK
Vậy là xong > Bạn quay lại phần mềm > Phần In sẽ tự động chuyển qua Chrome hoặc CocCoc