Tắt OTP

Để phần mềm truy xuất vào tài khoản thì bạn cần tắt OTP Shopee để phần mềm hoạt động

Bắt đầu từ ngày 10/06/2022 Shopee đã chính thưc chặn không cho "Shop tự tăt OTP".

1) Mã SPC_F là gì

SPC_F có thể hiểu là mã OTP vĩnh viễn, bạn có thể đăng nhập ở bất kì đâu mà không cần đến OTP. Mã SPC_F được dùng mãi mãi và không có thời hạn sử dụng

2) Lấy mã SPC_F

Xem Video hướng dẫn

Last updated