Tắt OTP
Để phần mềm truy xuất vào tài khoản thì bạn cần tắt OTP Shopee để phần mềm hoạt động
Bắt đầu từ ngày 10/06/2022 Shopee đã chính thưc chặn không cho "Shop tự tăt OTP".

1) Mã SPC_F là gì

+ SPC_F có thể hiểu là mã OTP vĩnh viễn, bạn có thể đăng nhập ở bất kì đâu mà không cần đến OTP
+ Mỗi tài khoản Shopee có một mã SPC_F riêng, nên bạn cân lưu lại mã này để phòng trường hợp Sim bị lỗi
+ Mã SPC_F được dùng mãi mãi và không có thời hạn sử dụng

2) Lấy mã SPC_F

Bạn cần cài đặt Extension của AutoShopee
Chrome Web Store
Cài đặt
Đăng nhập vào tài khoản Shopee bạn muốn lấy mã SPC_F.
Mã SPC_F chỉ hợp lệ khi bạn đã đăng nhập thành công tài khoản Shopee đó
Lấy mã SPC_F
Lưu lại mã SPC_F này để sử dụng về sau