👍

Sao chép & nhân bản

Sao chép và nhân bản một Shop bất kì sang nhiều Shop khác (Chỉ áp dụng cho sàn Shopee)
Lưu ý Hệ thống sẽ không thể lấy được Cân nặng, dài, rộng, cao nếu shop sao chép không thuộc sơ hữu của bạn. Còn nếu shop gốc sao chép có thêm vào ShopManager thì đồng bộ đc SKU, câng nặng, dài rộng cao
Video hướng dẫn

1) Quét sản phẩm sao chép

  • Quét link sản phẩm của bạn: Sẽ lấy được SKU và cân nặng từ shop gốc của bạn
  • Quét link sản phẩm của shop khác: Không thể lấy đc SKU nên hệ thống sẽ tự tạo một SKU, và sử dụng cân nặng mặc định (100gram)

2) Chọn Shop và Chọn Sản phẩm

Cho phép chọn nhiều Shop khi sao chép

3) Chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, giá, đổi MD5, đóng khung

Bạn có thể sủa tiêu đề, giá,mô tả (nếu muốn)
Đổi MD5 ảnh: là xử lý lại ảnh mới để ảnh khác đi tránh bị shopee dính trùng sản phẩm
Đóng khung sản phẩm

4) Sao chép và đợi hoàn thành