Comment on page

Sendo => Sendo

Hướng dẫn sao chéo từ Sendo sang Sendo (đồng bộ = thuộc tính, phân loại, SKU, cân nặng)

1) Thêm Shop

Thêm Shop bạn muôn sao chép vào hệ thống

2) Tạo kho sản phẩm

Tạo kho lưu sản phẩm để sao chép
 1. 1.
  Dán Link Shop muốn sao chép
 2. 2.
  Nhấn tìm kiếm (để quét danh sách sản phẩm của Shop đó)
 3. 3.
  Tích chọn các sản phẩm (hoặc chọn tất cả) => Copy Lấy link sản phẩm
Lấy Link sản phẩm Sendo
Giờ bạn đã có danh sách Link sản phẩm muốn sao chép => Chúng ta sẽ sử dụng danh sách Link sản phẩm Sendo này để nhập vào Kho sản phẩm vừa tạo

4) Thêm sản phẩm vào kho

Chọn kho => Nhập sản phẩm
Dán Link sản phẩm bạn vừa quét được ở Bước (3) trên Sedo => nhấn Nhập dữ liệu => nhấn Lưu kho (để lưu toàn bộ sản phẩm vào kho)
Dán Link sản phẩm ở Bước 3 => Nhập kho

5) Đăng sẩn phẩm

 1. 1.
  Chọn Kho sản phẩm
 2. 2.
  Chọn Shop Sendo muốn sao chép sang
 3. 3.
  Chọn sản phẩm muốn sao chép
 4. 4.
  Tạo chiến dịch
Tạo chiến dịch đăng sản phẩm
Bấm đăng và đơi hệ thống xử lý
Chúc các bạn thành công