Facebook

Nhận thông báo đơn hàng mới báo về tin nhắn Messenger

1) Lấy ID thông báo

Truy cập vào trang** Hồ sơ tài khoản **trên Autoshopee

2) Kết nối với Facebook

Last updated