💰 Bảng giá

Bảng giá sử dụng phần mềm

Tài khoản AutoShopee có thể sử dụng chung cho các nền tảng sau

  • AutoShopee

  • SubCheo

  • ShopManager

  • Extension Chrome & Firefox

Gói Pro và Unlimited

Chức năng

Gói Pro

Gói Unlimited

ShopManager quản lý nhiều Shop

✔️

✔️

Subcheo tăng tương tác

Gói A1

Gói A2

Extension trình duyệt Chrome

✔️

✔️

Đẩy sản phẩm Shopee

50 Shop

100 Shop

Sao chép Sendo

500 SKU

1000 SKU

Chăm sóc KH tự động

✔️

✔️

Sản phẩm sao chép, đồng bộ, đóng khung

✔️

✔️

Báo đơn hàng mới Email/Facebook/Telegram

✔️

✔️

Gửi tin nhắn Remarketing

✔️

Giá

250K/Tháng

500K/Tháng

Khuyến mãi

Gia hạn

Tặng

Tổng

Gói Pro

Gói Unlimited

3 Tháng

1 Tháng

4 Tháng

750,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

6 Tháng

3 Tháng

9 Tháng

1,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

12 Tháng

6 Tháng

18 Tháng

3,000,000 VNĐ

6,000,000 VNĐ

Thanh toán & Gia hạn https://payment.autoshopee.com