🎩SKU và Cân nặng

Hướng dẫn bạn cập nhật SKU và cân nặng thưc tế. Dữ liệu sẽ áp dụng cho Shopee => Tiktok, Lazada, Sendo

Bạn phải đăng nhập được vào Shop bạn muốn Copy và xuất File Excel

1) Xuất File Excel

Đăng nhập vào Shop gốc > Chọn cập nhật hàng loạt

2) Cập nhật lên hệ thống

Truy cập vào link sau => https://autoshopee.com/shopee/product/update

Dán link Shop gốc vào

Lưu ý Link Shop phải khới với File Excel đã xuất thì hệ thống mới đồng bộ đúng

3) Nhập sản phẩm vào Kho

Bạn nhập sản phẩm vào Kho như bình thường phần mềm sẽ tự động theo đúng dữ liệu bạn đã cập nhật

Nếu bạn có sản phẩm mới đăng lên Shop bạn cần cập nhật lại SKU và cân nặng mới nhé

Last updated