Shopee => Lazada

Hướng dẫn sao chép từ Shopee sang Lazada

Nếu bạn muốn đồng SKU, cân nặng & kích thước từ Shopee sang Lazada. Liên hệ kĩ thuật để được hỗ trợ

*) Sao chép qua Extension

Nếu bạn chỉ có nhu cầu sao chép 1-2 sản phẩm thì có thể sử dụng Extension để thao tác nhanh hơn (trong 1 click chuột)

Tiktok & Lazada

Nếu bạn sao chép nhiều sản phẩm thì theo hướng dẫn bên dưới

1) Thêm Shop

2.1) Tạo kho sản phẩm

🎩SKU và Cân nặng

Kho sản phẩm lưu danh sách bộ sưu tập các sản phẩm bạn muốn đăng (thường là danh sách sản phẩm của một Shop)

  1. Dán Link Shop muốn sao chép

  2. Nhấn tìm kiếm (để quét danh sách sản phẩm của Shop đó)

  3. Tích chọn các sản phẩm (hoặc chọn tất cả) => Copy Lấy link sản phẩm

Giờ bạn đã có danh sách Link sản phẩm muốn sao chép => Chúng ta sẽ sử dụng danh sách Link sản phẩm Shopee này để nhập vào Kho sản phẩm vừa tạo

2.3) Thêm sản phẩm vào kho

Dán Link sản phẩm bạn vừa quét được ở Bước (3) trên Shopee => nhấn Nhập dữ liệu => nhấn Lưu kho (để lưu toàn bộ sản phẩm vào kho)

2.4) Chỉnh sửa thuộc tính

Bạn cần cập nhật thuộc tính đầy đủ cho sản phẩm => để đạt điểm xuất sắc trên Lazada => sẽ là một trong những tiêu chí hiện thị Lazada

Riêng những thuộc tính (*) bắt buộc để đăng sản phẩm

Bạn cũng có thể sửa thuộc tính cho từng sản phẩm để chính xác hơn

3) Đăng sản phẩm

  1. Chọn Kho sản phẩm

  2. Chọn Shop muốn sao chép sang

  3. Chọn sản phẩm muốn sao chép

  4. Tạo chiến dịch

Bạn cũng có thể dùng Extension để sao chép từng sản phẩm một các thuận tiện hơn, theo hướng dẫn bên dưới

Tiktok & Lazada

*) Xử lý một số lỗi

Trong quá trình đăng sản phẩm sẽ phát sinh một số lỗi

Chúc các bạn thành công

Last updated