Đẩy sản phẩm

Shopee cho mỗi Shop được đẩy 5 sản phẩm (mỗi 4 tiếng), chúng ta nên tận dụng tính năng này để đẩy tăng tỉ lệ hiển thị ngẫu nhiên. Tính năng tự động này chỉ cần cài một lần và không cần treo máy

1) Thêm Shop lên AutoShopee

Bạn sẽ đồng bộ Shop từ ShopManager lên AutoShopee. để cấp quyền cho AutoShopee quản lý sản phẩm

Mở Shop Manager và làm như sau

2) Chọn sản phẩm

Truy cập lại AutoShopee Web https://autoshopee.com/dashboard

Chọn Shop muốn đẩy sản phẩm

Shopee cho phép chúng ta đẩy 5 sản phẩm mỗi 4 tiếng, bạn có thể chọn hơn 5 sản phẩm hệ thống sẽ tự đông thay phiển đẩy 5 sản phẩm mỗi 4 tiếng, vi dụ mình có 20 sản phẩm muốn đẩy thì kêt quả sẽ như thế này

  • 4 tiếng đâu tiên sẽ đẩy sản phẩm từ 1->5

  • 4 tiếng sau sẽ đẩy sản phẩm từ 5->10

  • 4 tiếng tiếp sẽ đẩy từ 10->15

  • 4 tiếng nữa sẽ đẩy từ 15->20

  • 4 tiếng nữa sẽ quay lại sản phẩm từ 1->5

Shop có thể chọn Ghim sản phẩm. Mỗi lần đẩy 4 tiếng sẽ gồm giới hạn tối đa 5 sản phẩm (bao gồm Sản phẩm ghimSản phẩm không ghim):

  1. Sản phẩm ghim là sản phẩm sẽ luôn tự động được đẩy trong mỗi lượt đẩy

  2. Sản phẩm không ghim (được ưu tiên sau sản phẩm ghim) sẽ được luân phiên trong giới hạn còn lại của mỗi lần đẩy;

Vậy là xong bạn đã cài đặt đẩy sản phẩm thành công, và hệ thống sẽ tự động đẩy kể cả khi bạn tăt máy đi ngủ

Last updated