Comment on page

In đơn hàng loạt

In đơn PDF hàng loạt nhiều Shop cùng một lúc
Để In đơn hàng loạt các đơn hàng phải ở trạng thái Đã chuẩn bị
Menu chức năng > Đơn hàng

1) Lọc các đơn hàng đã chuẩn bị

Trạng thái > Đã chuẩn bị > Lọc
Chọn tất cả các đơn

2) Xuất đơn ra PDF

Nhấn In đơn PDF

3) In đơn ra máy In

Nhấn In đơn
Chỉnh các thông số In > Nhấn In

*) In phiếu xuât hàng, phiếu đóng gói

Bạn có thể in kèm theo các phiếu này , để tiện cho việc lấy hàng

*) In đơn mẫu qua phần mềm

Thỉnh thoảng Shopee sẽ lỗi ở phần In đơn hàng, đặc biệt là trong những ngày FlashSale Shopee bị quá tải.
Nên bạn có thể sử dụng cách này để In đơn không cần phải đợi Shopee xử lý
Chọn đơn > In đơn mẫu
Kết quả

*) Tuỳ biến mẫu in đơn

Bạn dễ dàng thêm ghi chú của Shop khi in đơn
Mẫu in đơn đã tuỳ biến
Chọn cài đặt
Thay mẫu in đơn
Một số mẫu bạn có thể tham khảo
Mau 1.txt
6KB
Text
Mẫu in đơn 1
Mẫu 1
Mau 2.txt
5KB
Text
Mẫu in đơn 2
Mẫu 2
Mẫu 3 (có SKU)
Mẫu in đơn 3.txt
6KB
Text
Mẫu đơn 3 (có SKU)