In đơn hàng loạt

In đơn PDF hàng loạt nhiều Shop cùng một lúc

Để In đơn hàng loạt các đơn hàng phải ở trạng thái Đã chuẩn bị

1) Lọc các đơn hàng đã chuẩn bị

2) Xuất đơn ra PDF

3) In đơn ra máy In

*) In phiếu xuât hàng, phiếu đóng gói

*) In đơn mẫu qua phần mềm

Thỉnh thoảng Shopee sẽ lỗi ở phần In đơn hàng, đặc biệt là trong những ngày FlashSale Shopee bị quá tải.

Nên bạn có thể sử dụng cách này để In đơn không cần phải đợi Shopee xử lý

*) Tuỳ biến mẫu in đơn

Bạn dễ dàng thêm ghi chú của Shop khi in đơn

Một số mẫu bạn có thể tham khảo

Last updated