Comment on page

Cài đặt

ShopManager là phân mềm hỗ trợ quản lý nhiều Shop (Shopee, Tiki, Sendo, Lazada), hỗ trợ Windows & MacOs. Trước tiên bạn cần cài đặt trước.

1) Cài đặt

A) Windows

Chọn Windows
Tải file về
Nếu bạn xài trình duyệt MicroSoft Edge > Tải về sẽ gặp lỗi này
Mở File vừa tải về > More Info
Run Anyway
Đợi phần mềm cài đặt là xong

B) MacOS

Hướng dẫn cài đặt
Xử lý lỗi càid dặt bị hỏng

2) Sử dụng

ShopManager sử dụng tài khoản AutoShopee (gói Pro hoặc Unlimited) để đăng nhập
Sử dụnng tài khoản AutoShopee để đăng nhập