Cài đặt

ShopManager là phân mềm hỗ trợ quản lý nhiều Shop (Shopee, Tiki, Sendo, Lazada), hỗ trợ Windows & MacOs. Trước tiên bạn cần cài đặt trước.

1) Cài đặt

A) Windows

Chọn Windows
Tải file về
Nếu bạn xài trình duyệt MicroSoft Edge > Tải về sẽ gặp lỗi này
Mở File vừa tải về > More Info
Run Anyway
Đợi phần mềm cài đặt là xong

B) MacOS

Chọn MacOs
Mở file vừa tải về
Vào Launchpad => Mở ShopManager vừa cài
Chọn OK
Apple > System Perences
Chọn Security & Privacy
Chọn Tab General > Open Anyway

2) Sử dụng

ShopManager sử dụng tài khoản AutoShopee (gói Pro hoặc Unlimited) để đăng nhập
Sử dụnng tài khoản AutoShopee để đăng nhập