Cài đặt
ShopManager là phân mềm hỗ trợ quản lý nhiều Shop (Shopee, Tiki, Sendo, Lazada), hỗ trợ Windows & MacOs. Trước tiên bạn cần cài đặt trước.
ShopManager thuộc hệ sinh thái của AutoShopee, bạn sử dụng tài khoản AutoShopee để đăng nhập

1) Cài đặt

A) Windows

Chọn Windows
Tải file về
Nếu bạn xài trình duyệt MicroSoft Edge > Tải về sẽ gặp lỗi này
Mở File vừa tải về > More Info
Run Anyway
Đợi phần mềm cài đặt là xong

B) MacOS

Chọn MacOs
Mở file vừa tải về
Vào Launchpad => Mở ShopManager vừa cài
Chọn OK
Apple > System Perences
Chọn Security & Privacy
Chọn Tab General > Open Anyway

2) Sử dụng

ShopManager sử dụng tài khoản AutoShopee (gói Pro hoặc Unlimited) để đăng nhập
Sử dụnng tài khoản AutoShopee để đăng nhập
Copy link
Outline
1) Cài đặt
A) Windows
B) MacOS
2) Sử dụng