Phân tích & Thống kê
Công cụ giúp bạn xem các sản phẩm bán chạy của một Shop, hoặc một ngành hàng. Gợi ý giúp bạn các sản phẩm bán chạy
Menu chức năng > Sản phẩm
Chọn tab Thống kê

1) Lọc đối tượng

a) Theo ngành hàng

Chọn chuyên mục

b) Theo Shop

Dán Link Shop vào ô tìm kiếm

c) Theo từ khoá

Nhập từ khoá

2) Thống kê

Shop senka_officialstore
Dựa vào kết quả trên bạn có thể nhận xét tổng quan
  Shop đó bán ngành hàng nào bán chạy
  Thương hiệu nào bán chạy
  Khu vực bán chạy sản phẩm
Nhấp vào tên sản phẩm để xem chi tiết
Đã bán theo từng phân loại

3) Xuất Excel

Xuất Excel
  Theo từ khoá áp dụng chạy quảng cáo
  Theo phân loại các Shop bán ngành hàng thời trang gợi ý Kích thước và Màu sắc => ra quyết định nhập hàng
  Theo thương hiệu thương hiệu bán chạy
  Theo chuyên mục ngành hàng bán chạy
  Theo thuộc tính
Last modified 11d ago