Phân tích & Thống kê
Công cụ giúp bạn xem các sản phẩm bán chạy của một Shop, hoặc một ngành hàng. Gợi ý giúp bạn các sản phẩm bán chạy
Menu chức năng > Sản phẩm
Chọn tab Thống kê

1) Lọc đối tượng

a) Theo ngành hàng

Chọn chuyên mục

b) Theo Shop

Dán Link Shop vào ô tìm kiếm

c) Theo từ khoá

Nhập từ khoá

2) Thống kê

Shop senka_officialstore
Dựa vào kết quả trên bạn có thể nhận xét tổng quan
  • Shop đó bán ngành hàng nào bán chạy
  • Thương hiệu nào bán chạy
  • Khu vực bán chạy sản phẩm
Nhấp vào tên sản phẩm để xem chi tiết
Đã bán theo từng phân loại

3) Xuất Excel

Xuất Excel
  • Theo từ khoá áp dụng chạy quảng cáo
  • Theo phân loại các Shop bán ngành hàng thời trang gợi ý Kích thước và Màu sắc => ra quyết định nhập hàng
  • Theo thương hiệu thương hiệu bán chạy
  • Theo chuyên mục ngành hàng bán chạy
  • Theo thuộc tính
Copy link
Outline
1) Lọc đối tượng
a) Theo ngành hàng
b) Theo Shop
c) Theo từ khoá
2) Thống kê
3) Xuất Excel