Phân tích & Thống kê

Công cụ giúp bạn xem các sản phẩm bán chạy của một Shop, hoặc một ngành hàng. Gợi ý giúp bạn các sản phẩm bán chạy

1) Lọc đối tượng

a) Theo ngành hàng

b) Theo Shop

c) Theo từ khoá

2) Thống kê

Dựa vào kết quả trên bạn có thể nhận xét tổng quan

  • Shop đó bán ngành hàng nào bán chạy

  • Thương hiệu nào bán chạy

  • Khu vực bán chạy sản phẩm

3) Xuất Excel

  • Theo từ khoá áp dụng chạy quảng cáo

  • Theo phân loại các Shop bán ngành hàng thời trang gợi ý Kích thước và Màu sắc => ra quyết định nhập hàng

  • Theo thương hiệu thương hiệu bán chạy

  • Theo chuyên mục ngành hàng bán chạy

  • Theo thuộc tính

Last updated