Gỡ Captcha

Khi bạn đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần thì Shopee sẽ yêu cầu xác mình Captcha

1) Mở trình duyệt ẩn danh

Bấm phím => Ctrl + Shift + N

2) Gỡ Captcha ở trang người mua

Truy cập vào trang người mua Shopee > Đăng nhập > https://shopee.vn/buyer/login

Xác minh Captcha > Đăng nhập thành công

Bạn điền thông tin đăng nhập > Đăng nhập > Xác minh Captcha

3) Gỡ Captcha ở trang người bán

Truy cập vào trang người bán Shopee > Đăng nhâp > https://banhang.shopee.vn

Điền thông tin đăng nhập > Nhập Captcha > Đăng nhập

Vậy là xong. Bạn quay lại phần mềm và thêm lại Shop