Tiktok => TikTok

Hướng dẫn sao chép từ Tiktok sang Tiktok

  • Bạn cần Xem và hiểu hướng dẫn Copy từ Shopee => Tiktok trước khi bắt đầu.

  • Hệ thống chỉ hỗ trợ Copy từ Shop Tiktok chính chủ (tức là Shop gốc đã thêm vào hệ thống)

Chọn sản phẩm > Sao chép > Để lấy Link sản phẩm

2) Nhập sản phẩm vào Kho

Nhập Link vừa copy được ở B1 vào Kho như bình thường

Vậy là xong dữ liêu sẽ được đồng bộ vào Kho mới. Bạn tạo chiến dịch và đăng sản phẩm như bình thường

Last updated