Chat tập trung

Quản lý tin nhắn nhiều Shop trên Shopee cùng một lúc

1) Mở tin nhắn tập trung

2) Xem đơn hàng

3) Gửi Voucher, Sticker, Sản phẩm, Hình ảnh

4) Mẫu tin nhắn (*)

Một tính năng quan trọng giúp bạn tiết kiệm thời gian, lưu lại mẫu tin nhắn tránh việc nhập lại nhiều lần

Mẫu tin nhăn không chi gửi nội dung, mà còn có thể gửi kèm hình ảnh, sticker, voucher, sản phẩm

a) Tạo mẫu

b) Gửi mẫu

Last updated