Shopee => TikTok

Hướng dẫn sao chép từ Shopee sang Tiktok

Nếu bạn muốn đồng SKU, cân nặng & kích thước từ Shopee sang Lazada. Liên hệ kĩ thuật để được hỗ trợ

*) Sao chép qua Extension

Nếu bạn chỉ có nhu cầu sao chép 1-2 sản phẩm thì có thể sử dụng Extension để thao tác nhanh hơn (trong 1 click chuột)

Tiktok & Lazada

Nếu bạn sao chép nhiều sản phẩm thì theo hướng dẫn bên dưới

1) Thêm Shop

Nếu tài khoản bạn gặp lỗi "No Shop Under Seller Account" nghĩa là tài khoản của bạn chưa được duyệt là Seller, nên cần phải đợi TiktokShop duyệt mới được

Nếu kết quả hiện thị như thế này là đã thành công

2.1) Tạo kho sản phẩm

🎩SKU và Cân nặng

Kho sản phẩm lưu danh sách bộ sưu tập các sản phẩm bạn muốn đăng (thường là danh sách sản phẩm của một Shop)

  1. Dán Link Shop muốn sao chép

  2. Nhấn tìm kiếm (để quét danh sách sản phẩm của Shop đó)

  3. Tích chọn các sản phẩm (hoặc chọn tất cả) => Copy Lấy link sản phẩm

Giờ bạn đã có danh sách Link sản phẩm muốn sao chép => Chúng ta sẽ sử dụng danh sách Link sản phẩm Shopee này để nhập vào Kho sản phẩm vừa tạo

2.3) Thêm sản phẩm vào kho

Dán Link sản phẩm bạn vừa quét được ở Bước (3) trên Shopee => nhấn Nhập dữ liệu => nhấn Lưu kho (để lưu toàn bộ sản phẩm vào kho)

Bạn cũng có thể sửa sản phẩm nếu muốn (có thể bỏ qua bước này)

3) Đăng sản phẩm

  1. Chọn Shop muốn sao chép sang

  2. Chọn Kho sản phẩm

  3. Chọn sản phẩm muốn sao chép

  4. Chọn Kho của Shop (địa chỉ lấy hàng của Shop)

  5. Tạo chiến dịch

Đợi hệ thống xử lý ...

Ngoài ra bạn cũng có thể dụng Extension để sao chép từng sản phẩm một cách thuận tiện hơn chỉ với một Click chuột duy nhất, theo hướng dẫn bên dưới

Tiktok & Lazada

Last updated