Proxy hệ thống

ShopManager có hỗ trợ hệ thống Proxy miễn phí cập nhật liên tục

Lưu ý sử dụng Proxy sẽ chậm hơn bình thường (chỉ băng 30-40% so với bình thường)

Proxy được trích xuất từ các trang chia sẽ Proxy miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu Proxy không đạt yêu cầu về hiệu năng

Nếu bạn không đặt đơn ảo (tách biệt Shop chính với Shop đặt đơn) thì không nhất thiết dùng Proxy nhé

1) Cài đặt

a) Windows

b) MacOs

Nếu bạn không rành kĩ thuật có thể nhờ hỗ trợ nhé

Dán dòng lệnh sau

xcode-select --install

Sau đó chạy

curl -O -L http://downloads.sourceforge.net/project/sshpass/sshpass/1.06/sshpass-1.06.tar.gz && tar xvzf sshpass-1.06.tar.gz && cd sshpass-1.06 && ./configure && make && sudo make install

Tới bước này bạn gõ pass của máy tính => rồi nhấn enter (lúc gõ pass sẽ không hiện pass bạn cứ gõ rồi nhấn enter)

2) Sử dụng

  1. Mở phần mềm

  2. Mở Proxy (gốc phải màn hình)

  3. Tạo Proxy cổng mới (bạn có bao nhiêu Shop tạo bấy nhiêu cổng)

  4. Đợi các Proxy kết nối đầy đủ (kết nối xanh lá)

Đăng nhập vào phần mềm

Last updated