Telegram
Nhận thông báo đơn hàng mới báo về tin nhắn Telegram

1) Lấy ID thông báo

Truy cập vào trang** Hồ sơ tài khoản **trên Autoshopee
AutoShopee > Tài Khoản > Hồ sơ tài khoản
Nhấn kết nối
Hoặc vào Link https://t.me/autoshopee_vn_bot****
Hệ thống sẽ chuyển qua Telegram (@autoshopee_vn_bot)
Bấm "Start"
Lấy ID thông báo của bạn

2) Kết nối với Telegram

Dán mã thông báo vào đây
Kết nối thành công
Kết quả
Last modified 16d ago