Rút gọn Link Affiliate

Tạo nhanh link rút gọn khi gửi sản phẩm cho khách hàng.

Công cụ giúp bạn tạo nhanh link rút gọn Shopee Affiliate. Giúp gia tăng lợi nhuận khi có khách hàng mua hàng qua link rút gọn của bạn

Bạn có thể chia sẻ cho nhân viên mà không cần đăng nhập tài khoản

1) Cài đặt

Mở Tab cài đặt > Chọn lấy mã

Hệ thống sẽ chuyên sang Shopee Affiliate. Bạn nhập AppId và ApiKey tương ứng

SubId có thể dùng để phân biệt link rút gọn của nhân viên nào hoặc của chiến dịch nào

Truy cập vào một sản phẩm bất kì, công cụ sẽ tự tạo link rút gọn với sản phẩm tương ứng

Khi chat với khách hàng bạn cũng có thể gửi nhanh sản phẩm có rút gọn link cho khách hàng. Đây là một tính năng tuyệt với giúp bạn gia tăng lợi nhuận cho Shop

Last updated