Đối soát hàng hoàn

Công cụ giúp bạn đối soát và theo dõi các đơn hàng hoàn đã thực sự về kho chưa

  • Hoàn trả là các đơn đã được Shopee báo là đã hoàn về cho Shop => Tuy nhiên trong quá trình vận hành thực tế thì đơn đó có thể chưa về kho của bạn => Đơn hàng bị thất lạc

  • Đã nhận là các đơn mà Shop sẽ xác nhận lại lần nữa vào phần mềm là đã thực về kho

  • Đối chiều giữa việc Đơn Shopee báo đã hoàn trả và Shop xác nhận đã hoàn trả thực tế => Sẽ đối soát ra nhưng đơn thất lạc

1) Lọc đơn đã hoàn trả

Đây là các đơn mà Shopee báo là đã hoàn về kho của bạn (còn thực tế đã nhận chưa thì chủ Shop cần xác nhận lại một lần nữa)

2) Xác nhận thực nhận

Khi các đơn đó đã về kho của bạn thì bạn có thể áp dụng quy trình sau

  1. Quét danh sách mã vận đơn bằng máy quét mã vạch hoặc nhập tay

  2. Lưu danh sách mã vận đơn => vào Excel (có thể bỏ qua bước này)

  3. Lấy danh sách mã vận đơn => Tìm trên phần mềm

  4. Chọn các đơn hàng sau khi tìm => Nhấn nút xác nhận đã nhận hàng

3) Kết quả

Như vậy là bạn bạn đã nhận tổng 2 đơn trên 7 đơn hoàn => Còn thiếu 5 đơn => Nếu trong 1-2 ngày tới mà chưa về thì bạn có thể khiếu nại với Shopee

4) Khiếu nại

Nếu đơn bạn quá lâu chưa về kho thì bạn có thể dùng mẫu mail dưới đây để khiếu nại với Shopee

Địa chỉ cskh@hotro.shopee.vn

Tiêu đề Khiếu nại các đơn hàng chưa hoàn về kho

Nội dung

Chào Shopee Team, Các đơn hàng của shop vẫn chưa nhận được hàng hoàn nhưng Shopee đã hủy đơn của shop.

Danh sách các mã vận đơn gồm có:

-Mã vận đơn 1

-Mã vận đơn 2

Last updated