In đơn kèm con dấu

Công cụ giúp bạn thêm các nội dung bổ sung khi in đơn

Đối vơi một số bạn bán sản phẩm nhạy cảm, hoặc bạn muốn lưu ý một thông tin nào đó trên đơn hàng một cách tự động

1) Cài đặt

2) Thêm chữ kí

Bạn có thể tự tạo riêng một nội dung cho mình hoặc sử dụng mẫu dưới đây

Chọn Tệp tải lên > Tải lên ảnh chữ kí bạn muốn

Điều chỉnh thông số phù hợp với từng mẫu

Đừng quên lưu lại cài đặt

3) In đơn

*) Che tên sản phẩm

Một số sản phẩm nhạy cảm như BCS, đồ lót, các sản phẩm dành cho phụ nữ => Các bạn có thể sử dụng mẹo như sau

  1. Chọn một hình ảnh ảnh bất kì (hoặc một bức ảnh trắng tinh)

  2. Điều chỉnh vị trí của ảnh tới vị trí cần che tên

Last updated