Thẻ Tag

Sử dụng thẻ Tag để đánh dấu và lọc đơn hàng

1) Thẻ Tag là gì

Là một cách để đánh dấu đơn hàng, để tiện cho việc lọc, theo dõi đơn hàng.

2) Cách tạo Tag

1) Tạo thẻ

Bạn có thể thêm màu sắc, icon phù hợp để dễ nhận diện hơn

2) Cập nhật Tag

Nhấp vào thẻ đã tạo > Sửa lại theo ý bạn > Nhấn cập nhật thẻ

3) Xoá Tag

3) Sử dụng thẻ Tag

1) Thêm thẻ vào đơn hàng

  • Thêm thẻ sẽ thêm thẻ mà không xoá các thẻ trước đó ở đơn hàng

  • Thay thế thẻ sẽ xoá tât cả thẻ trước đó và ghi đè bằng thẻ muốn thay

2) Xoá thẻ khỏi đơn hàng

  • Xoá thẻ xoá thẻ đang chọn khỏi danh sách thẻ của đơn hàng đó

  • Xoá tất cả xoá tẩt cả thẻ thuộc đơn hàng chọn

3) Lọc thẻ

4) Ứng dụng thực tế

Last updated