Tối ưu đóng gói

Tối ưu khâu lấy hàng > khâu đóng gói. Áp dụng hiệu quả cho các Shop có trên 50 đơn hàng/ngày

Để tiết kiệm thời gian đóng gói đơn hàng, chúng ta cần xác đinh trong mỗi lần xử lý đơn hàng mỗi sản phẩm cần lấy số lượng bao nhiêu (tránh việc chúng ta phải quay lại nhiều lần trong kho để lấy lại cùng một sản phẩm)

Ngoài ra việc này còn hạn chế việc đóng gói sai phân loại (màu sắc hoặc kích cỡ) khi gửi cho khách hàng

Với chưc năng này sẽ liệt kê số lượng của từng sản phẩm là bao nhiêu

1) Xuất danh sách sản phẩm cần lấy trong kho

Bạn cũng có thể sử dụng cách này để xem xét sản phẩm còn đủ hàng hay không, trước khi chuẩn bị đơn hàng

Dựa vào số lượng trên từng sản phẩm bạn sẽ vào kho lấy ra cho đủ số lượng, việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tránh **việc phải quay lại nhiều lần trong kho để lấy lại cùng một sản phẩm. **

2) Phân sản phẩm theo từng đơn hàng

Bạn xem hướng dẫn sau để In đơn PDF hàng loạt. Dựa vào từng đơn hàng PDF bạn sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm có ghi trên đó

In đơn hàng loạt

Hoặc bạn cũng có thể Xuất excel để đóng gói

Bạn có thể gom tất cả sản phẩm của từng đơn hàng > Bỏ vào từng khay (kèm file đơn) > Rồi đóng gói

3) Đối soát đơn đã đóng gói

Bạn đối soát lại các mã đơn đã đóng gói với phần mềm, để tránh sót đơn khi đơn vị vận chuyển tới lấy hàng.

Xem hướng dẫn ở đây

Thẻ Tag

Last updated