🗒

Cập nhật

Nhật kí cập nhật các phiên bản của ShopManager

v3.1.0 (22-11-2022)

*) Sửa lỗi

 • Đăng nhập TiktokShop, Lazada, Tiki
 • Trạng thái đơn đã chuẩn bị Lazada
 • Đóng khung sản phâm Shopee
 • Sao chép sản phẩm Shopee (lack_setting, size_chart ...)
 • Tìm sản phẩm Shopee

*) Thay đổi

 • Giới hạn thiết bị đăng nhập theo từng gói

*) Bổ sung

 • Quản lý Shop theo Nhóm
 • Hỗ trợ in đơn hàng kèm chữ kí
 • Theo dõi rút tiền từng Shop
 • Giao diện quản lý V2 (phù hợp cho quản lý số lượng lớn Shop)
 • Bổ sung bản in Biên giao nhận

v3.08 (12-10-2022)

*) Sửa lỗi

 • Shopee => Theo dõi đơn hàng, trạng thái đơn
 • Sao chép Shopee => lỗi thuộc tính, DVVC, cân nặng
 • Xuất Excel Shopee => Hiển thị thiếu sản phẩm Combo

*) Thay đổi

 • Tắt chức năng tìm sản phẩm => theo từ khóa, ngành hàng

v3.07 (22-09-2022)

*) Sửa lỗi

 • Đăng nhập tự động => Lazada, Tiktok, Tiki, Shopee
 • Lazada => báo tin nhắn
 • Shopee => quét sản phẩm
 • Shopee => sao chép (reading 'map')

*) Bổ sung

 • Giao diện quản lý V2 (Cài đặt > Quản lý V2)
 • Thêm Shop > Đăng nhập qua Json Cookie
 • Hỗ trợ đổi UserAgent (mã trình duyệt) từng Shop

v3.06 (10-08-2022)

*) Sửa lỗi

 • Tìm sản phẩm Shopee
 • Trả lời và đánh giá đơn hàng

v3.05 (30-07-2022)

*) Sửa lỗi

 • Đăng nhập Shopee qua OTP
 • Đăng nhập

*) Bổ sung

 • Tìm kiếm và sao chép sản phẩm
 • Sao chép sản phẩm => Chỉnh mức giá cố định
 • Đối soát đơn hoàn thành => Đã thanh toán => Đối soát lệch hoặc dư