Cập nhật
Nhật kí cập nhật các phiên bản của ShopManager

v3.06 (10-08-2022)

*) Sửa lỗi

 • Tìm sản phẩm Shopee
 • Trả lời và đánh giá đơn hàng

v3.05 (30-07-2022)

*) Sửa lỗi

 • Đăng nhập Shopee qua OTP
 • Đăng nhập

*) Bổ sung

 • Tìm kiếm và sao chép sản phẩm
 • Sao chép sản phẩm => Chỉnh mức giá cố định
 • Đối soát đơn hoàn thành => Đã thanh toán => Đối soát lệch hoặc dư

v3.04 (15-06-2022)

*) Sửa lỗi

 • Đăng nhập Shopee API

*) Bổ sung

 • Hỗ trợ đăng nhập Shopee OTP mới => bằng SPC_F
 • Thông báo đơn hàng, đơn hoàn, đơn hoả tốc, đơn huỷ => Tin nhắn => Facebook, Telegram

v3.03 (01-06-2022)

*) Sửa lỗi

 • Đăng nhập tự động Lazada, Tiki, Sendo
 • Theo dõi tin nhắn và đơn hàng Lazada & Tiki
 • In mẫu mới Lazada
 • Chuẩn bị và in đơn Shopee

*) Bổ sung

 • Shopee sao chép có khoảng thời gian chờ
 • Đóng khung phân loại sản phẩm Shopee
 • Bộ lọc đơn => đang giao chậm
 • Tiktok => Theo dõi đơn hàng, tin nhắn, in đơn (mới)
 • Shopee Tự động => Đánh dấu đã đọc và xoá các tin nhắn rác (mới)

v3.01 (01-04-2022)

*) Sửa lỗi

 • Phóng to thu nhỏ
 • Tìm sản phẩm
 • Sao chép mô tả = null
 • Đánh giá người mua

*) Bổ sung

 • Lọc ngày đang giao
 • Tìm sản phẩm theo vị trí (TỈnh, Thành phố, Quận)

v3.00 (25-03-2022)

*) Sửa lỗi

 • Fix lỗi đăng nhập Lazada
 • Fix lỗi đăng nhập Tiki
 • Fix lỗi in đơn Tiki

*) Bổ sung

 • Theo dõi đơn hoàn=> Shopee
 • Chuẩn bị đơn => chọn ngày => mang ra đơn vị vận chuyển => Shopee
 • Xử lý hoàn trả tập trung => Shopee
 • Nền tảng mới Tiktok Shop

*) Thay đổi

 • Nhắn tin Remarketing => tạm tắt
 • CSKH theo hành trình đơn hàng => tạm tắt
 • Trả lời câu hỏi khách hàng => tạm tắt

v2.98 (10-09-2021)

*) Sửa lỗi

 • Trả lời và nhăn tin cho khách đã đánh giá (1* 2* 3* 4* 5*)
 • Giao diện tin nhắn Shopee
 • Fix lỗi đăng nhập Shopee SSL Certificate Error => Màn hình trắng
 • Lỗi cập nhật tin nhắn mới

v2.96 (25-09-2021)

*) Sửa lỗi

 • Đăng nhập tự động Tiki (Tiki đổi giao diện)
 • Tìm kiếm sản phẩm Lazada
 • Giao diện Chat Shopee bị thu nhỏ

*) Bổ sung

 • Cải thiện Chat tập trung (Gửi mẫu tin nhắn, Voucher, Sản phẩm, Xem đơn hàng)
 • Gửi tin nhắn nhanh

v2.95 (10-09-2021)

*) Sửa lỗi

 • Đồng bổ theo SKU => tồn kho => sản phẩm không có phân loại
 • Sao chép & Đồng bộ => Video sản phẩm
 • Sao chép => lỗi không có thông tin thuộc tính
 • Xuất Excel đơn hàng => tính doanh thu & Địa chỉ
 • Tìm sản phẩm Lazada

*) Thay đổi

 • Đổi cấu trúc xuất Excel đơn hàng
 • Excel giao diện đơn hàng
 • Giao diện quản lý Shop
 • ĐVVC Đợi vận chuyển sau phong toả

*) Bổ sung

 • Xuất Excel đóng gói => đơn hàng & Sản phẩm (mới)
 • Phân tích sản phẩm (từ khoá, ngành hàng, thương hiệu)
 • Bộ lọc ĐVVC trên đơn hàng

v2.94 (18-08-2021)

*) Sửa lỗi

 • Đồng bộ sản phẩm theo SKU => giá và tồn kho => không cập nhật
 • Sao chép bị đứng => khi ẩn xuống
 • Không nạp tiền quảng cáo trên Shopee
 • Sao chép thiếu thuộc tính
 • Kết nối Proxy trên MacOs

*) Bổ sung

 • Chuẩn bị đơn hàng mang ra ĐVVC
 • Thêm thẻ Tag đơn hàng
 • Đối soát đơn hoàn Shopee
 • In đơn ngoài Lazada => lưu ra trình duyệt