Proxy hệ thống

ShopManager có hỗ trợ hệ thống Proxy miễn phí cập nhật liên tục
Lưu ý sử dụng Proxy sẽ chậm hơn bình thường 30-40% nhé. Nếu bạn không đặt đơn ảo (tách biệt Shop chính với Shop đặt đơn) thì không nhất thiết dùng Proxy nhé

1) Cài đặt

a) Windows

Chọn 64 bit
Bấm Next > Next vài đặt bình thường

b) MacOs

Nếu bạn không rành kĩ thuật có thể nhờ hỗ trợ nhé
Mở Teriminal
Dán dòng lệnh sau
xcode-select --install
Sau đó chạy
curl -O -L http://downloads.sourceforge.net/project/sshpass/sshpass/1.05/sshpass-1.05.tar.gz && tar xvzf sshpass-1.05.tar.gz && cd sshpass-1.05 && ./configure && make && sudo make install
Dán dòng lênh trên
Tới bước này bạn gõ pass của máy tính => rồi nhấn enter (lúc gõ pass sẽ không hiện pass bạn cứ gõ rồi nhấn enter)
Gõ pass và nhấn Enter

2) Sử dụng

 1. 1.
  Mở phần mềm
 2. 2.
  Mở Proxy (gốc phải màn hình)
 3. 3.
  Tạo Proxy cổng mới (bạn có bao nhiêu Shop tạo bấy nhiêu cổng)
 4. 4.
  Đợi các Proxy kết nối đầy đủ (kết nối xanh lá)
Tạo Proxy
Bấm tự chọn Proxy
Đăng nhập vào phần mềm
Địa chỉ IP của Proxy