Proxy Private
Nếu bạn muốn sử dụng Proxy riêng để tối ưu tốc độ và không xài chung với người khác

1) Mua Chọn Proxy

Bạn có thể tham khảo với các nhà cung cấp dưới đây ưu tiên Proxy VietNam nhé
Lưu ý chỉ sử dụng IPv4 không dùng được IPv6 nhé

2) Định dạng hỗ trợ

Lưu ý chỉ sử dụng IPv4 không dùng được IPv6 nhé

3) Gắn Proxy vào Shop

Dán Proxy vào Shop > Cập nhật
Kết quả
Copy link
On this page
1) Mua Chọn Proxy
2) Định dạng hỗ trợ
3) Gắn Proxy vào Shop