Links

Đồng bộ nhiều Shop

Đồng bộ (tồn giá, kho, hình ảnh, tiêu đề, mô tả) từ Shop chính sang các Shop phụ thông qua SKU.
 1. 1.
  Đồng bộ giá/tồn kho
 2. 2.
  Đồng bộ tiêu đề/mô tả
 3. 3.
  Đồng bộ hình ảnh/video
 4. 4.
  Đồng bộ thuộc tính/cân nặng/dài rộng cao
Video hướng dẫn