Đồng bộ nhiều Shop

Đồng bộ (tồn giá, kho, hình ảnh, tiêu đề, mô tả) từ Shop chính sang các Shop phụ thông qua SKU.
 1. 1.
  Đồng bộ giá/tồn kho
 2. 2.
  Đồng bộ tiêu đề/mô tả
 3. 3.
  Đồng bộ hình ảnh/video
 4. 4.
  Đồng bộ thuộc tính/cân nặng/dài rộng cao
Video hướng dẫn