Giới thiệu

Các hoạt động của Subcheo

Subcheo thuộc hệ sinh thái của AutoShopee, bạn sử dụng tài khoản AutoShopee để đăng nhập

1) Giới thiệu

  • Subcheo: Là hoạt động tương tác chéo qua lại giữa các Tài khoản chínhTài khoản phụ nội bộ trong hệ thống

  • Hệ thống: sẽ đứng ra bắt cặp các Tài khoản chính và các Tài khoản phụ với nhau, và sẽ được quy đổi thành điểm

  • Điểm: được xem là đơn vị tiền tệ sử dụng nội bộ trong hệ thống

#

Tài khoản chính

Tài khoản phụ

Mô tả

Là tài khoản sẽ nhận tương tác từ Tài khoản phụ

Là tài khoản sẽ đi tương tác Tài khoản chính

Hoạt động

Sẽ sử dụng điểm của tài khoản, để trả cho Tài khoản phụ

Sẽ nhận điểm từ tài khoản đã tương tác

Yêu cầu

Link Shop

Tài khoản, Mật khẩu, Tắt OTP

Ghi chú

Là tài khoản bán hàng của bạn

Là tài khoản trắng, không dùng tài khoản bán hàng để làm tài khoản phụ

2) Gói A1 và A1d

#

Gói A1, A2, A3, A4, A5 ...

Gói A1d, A2d, A3d, A4d, A5d ...

Mô tả

Được cộng (x) ngày và (x) điểm

Được cộng (x) điểm vào tài khoản

Tài khoản phụ

Cần phải có ít nhất 5 tài khoản phụ

Không yêu cầu tài khoản phụ

Ngày cộng

Là số ngày Server sẽ treo tài khoản phụ (bạn không cần treo máy) của bạn để trao đổi tương tác và kiếm điểm

Không có

Mua Ngày và điểm ở đây https://subcheo.vn/upgrade