Giới thiệu

Các hoạt động của Subcheo

Subcheo thuộc hệ sinh thái của AutoShopee, bạn sử dụng tài khoản AutoShopee để đăng nhập

1) Giới thiệu

Subcheo Là hoạt động tương tác chéo qua lại giữa các Tài khoản chínhTài khoản phụ nội bộ trong hệ thống

  • Hệ thống sẽ đứng ra bắt cặp các Tài khoản chính và các Tài khoản phụ với nhau, và sẽ được quy đổi thành Điểm

  • Tài khoản phụ => tương tác Follow View Like => Tài khoản chính. Điêm sẽ được trừ cho tài khoản nhận tương táccộng cho tài khoản cho tương tác (có thể hiểu là tiền trả công cho tài khoản đã tương tác Shop của bạn)

Điểm có thể hiểu là đơn vị tiền tệ để quy đổi tương tác trong nội bộ hệ thống

2) Bảng giá Gói A1 và A1d

  • Gói A1d, A2d, A3d là các gói đã có sẵn điểm nếu bạn có không có tài khoản phụ thì nên dùng gói này

  • Gói A1 A2 A3 bạn sẽ kiêm được nhiều điểm hơn gói A1d A2d A3d => nhưng bạn cần có tài khoản phụ để hoạt động và kiếm điểm về tài khoản

Mua Ngày và điểm ở đây https://subcheo.vn/upgrade

Last updated