Giới thiệu
Các hoạt động của Subcheo
Subcheo thuộc hệ sinh thái của AutoShopee, bạn sử dụng tài khoản AutoShopee để đăng nhập
Subcheo.vn | Nền tảng tương tác chéo Shopee
Subcheo.vn
Subcheo.vn

1) Giới thiệu

  • Subcheo Là hoạt động tương tác chéo qua lại giữa các Tài khoản chínhTài khoản phụ nội bộ trong hệ thống
  • Hệ thống sẽ đứng ra bắt cặp các Tài khoản chính và các Tài khoản phụ với nhau, và sẽ được quy đổi thành điểm
  • Điểm được xem là đơn vị tiền tệ sử dụng nội bộ trong hệ thống
#
Tài khoản chính
Tài khoản phụ
Mô tả
Là tài khoản sẽ nhận tương tác từ Tài khoản phụ
Là tài khoản sẽ đi tương tác Tài khoản chính
Hoạt động
Sẽ sử dụng điểm của tài khoản, để trả cho Tài khoản phụ
Sẽ nhận điểm từ tài khoản đã tương tác
Yêu cầu
Link Shop
Tài khoản, Mật khẩu, Tắt OTP
Ghi chú
Là tài khoản bán hàng của bạn
Là tài khoản trắng, không dùng tài khoản bán hàng để làm tài khoản phụ

2) Gói A1 và A1d

#
Gói A1, A2, A3 ...
Gói A1d, A2d, A3d ...
Mô tả
Được cộng (x) ngày và (x) điểm
Được cộng (x) điểm vào tài khoản
Tài khoản phụ
Cần phải có ít nhất 5 tài khoản phụ
Không yêu cầu tài khoản phụ
Ngày cộng
Là số ngày Server sẽ treo tài khoản phụ (bạn không cần treo máy) của bạn để trao đổi tương tác và kiếm điểm
Không có
Mua Ngày và điểm ở đây https://subcheo.vn/upgrade
Copy link
Outline
1) Giới thiệu
2) Gói A1 và A1d