Thêm tài khoản phụ

Thêm hàng loạt tài khoản phụ để kiếm điểm nuôi tk chính tương tác

*) Mua tài khoản phụ

Gợi ý cho bạn một số nơi bán tài khoản phụ (chúng tôi chỉ giới thiệu nên sẽ không chiu bất kì trách nhiệm nếu tài khoản phụ bị lỗi)

Website: https://toolphamhoanglong.com

1) Lấy mã SPC_F (Tắt OTP)

Nếu tài khoản bạn mua đã có sẵn mã SPC_F hoặc đã tăt OTP rồi thì có thể bỏ qua bước này nhé

Hiện Shopee đã không cho các Shop tự tăt OTP, nên bạn cần lấy mã SPC_F để tránh việc hỏi OTP

Lưu lại mã SPC_F để đăng nhập

2) Thêm từng tài khoản

3) Thêm hàng loạt bằng Excel

Last updated